Search form

ܠܘܩܐ 12:15

15ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܘܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܙܵܘܕܘܼܢܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܵܘܸܠܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܐܢܵܫܵܐ.“