Search form

ܠܘܩܐ 12:36

36”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܕܝܼܪܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܣܦܵܪܵܐ ܠܡܵܪܵܝܗ‌ܝ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܵܐܹܪ ܡ̣ܢ ܚܠܘܼܠܵܐ ܘܬܲܩܬܸܩ ܠܬܲܪܥܵܐ، ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܦܵܬܚܝܼ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ.