Search form

ܠܘܩܐ 12:4

ܡ̣ܢ ܡܢܝ ܠܙܕܥܐ

ܡܬ‌ܝ 10‏:28‏-31

4”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܪ̈ܵܚܡܝܼ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܛܠܝܼ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܗܵܕܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܙܵܘܕܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ،