Search form

ܠܘܩܐ 12:54

ܒܝܕܥܐ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܡܬ‌ܝ 16‏:2‏-3

54ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ: ”ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܥܢܵܢܵܐ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ، ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ،‘ ܘܟܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ،