Search form

ܠܘܩܐ 14:9

9”ܘܐܵܬܹ‌ܐ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܟ̰ܝܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܐܵܡܹܪ ܐܸܠܘܼܟ݂: ’ܗܲܒ݂ܠܔ ܕܘܼܟܘܼܟ݂ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ،‘ ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܢܟܸܦܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܝܵܬܒܹܬ ܒܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ.