Search form

ܠܘܩܐ 16:21

21”ܘܟܹܐ ܫܲܗܘܸܬ ܗܘܵܐ ܕܡܵܠܹܐ ܗܘܵܐ ܟܹܪ݇ܣܹܗ ܡ̣ܢ ܦܸܪ̈ܬܘܼܚܹܐ ܕܢܵܦܠܝܼ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܗ̇ܘ ܥܲܬܝܼܪܵܐ. ܐܘܼܦ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܠܵܟܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܕܲܪ̈ܒܵܬܘܼܗ‌ܝ.