Search form

ܠܘܩܐ 16:31

31”ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܐܸܢ ܠܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ، ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܩܵܐܹܡ ܠܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼ.‘“