Search form

ܠܘܩܐ 17:20

ܐܬܝܬ‌ܐ ܬܪܝܢܝܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ

ܡܬ‌ܝ 24‏:23‏-28، 37‏-41

20ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܟܲܕ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܢܛܘܼܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܘܼܗ̇.