Search form

ܠܘܩܐ 17:22

22ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܗܘܸܬܝܼܬܘܿܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ، ܘܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ.