Search form

ܠܘܩܐ 18:15

ܝܫܘܥ ܒܪܘܟ݂ܐ ܝܠ̈ܕܐ ܙܥܘܪ̈ܐ

ܡܬ‌ܝ 19‏:13‏-15؛ ܡܪܩܘܣ 10‏:13‏-16

15ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܗܘܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܸܙܝܵܝ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܢܟܸܣܵܝ ܠܗܘܿܢ.