Search form

ܠܘܩܐ 2:25

ܢܒܝܬ‌ܐ ܕܫܡܥܘܢ

25ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܫܸܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ، ܐܢܵܫܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.