Search form

ܠܘܩܐ 2:27

27ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܡܗܘܼܕܝܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ، ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܐܸܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܩܝܼܕܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ.