Search form

ܠܘܩܐ 2:37

37ܗܘܝܼܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵ‌ܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܬܡܵܢܝܼ ܘܐܲܪܒܲܥ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܣܓ݂ܵܕܵܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܒܠܲܝܠܹܐ،