Search form

ܠܘܩܐ 2:44

44ܣܵܒܵܒ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܡ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܝܗܘܵܐ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܛܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܓܵܘ ܚܸܙܡܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܓܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ،