Search form

ܠܘܩܐ 22:39

ܨܠܘܬ‌ܐ ܥܠܔ ܛܘܪܐ ܕܙܝ̈ܬ‌ܐ

ܡܬ‌ܝ 26‏:36‏-46؛ ܡܪܩܘܣ 14‏:32‏-42

39ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܥܵܕܲܬ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܐܘܼܦ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ.