Search form

ܠܘܩܐ 22:60

60ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܬ.“ ܘܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܪܘܿܝܵܐ.