Search form

ܠܘܩܐ 23:25

25ܫܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܒܲܪ ܐܲܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܘܼܬ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܝܼ ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܝܼܫܘܿܥ ܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܗ‌ܝ.