Search form

ܠܘܩܐ 23:29

29”ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ: ’ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܥܲܩܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܘܠܟܹܪ̈݇ܣܵܬܹ‌ܐ ܕܠܵܐ ܗܘܼܨܸܠܔ ܠܗܘܿܢ، ܘܠܒܸܙܵܙܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܸܨ ܠܗܘܿܢ.‘