Search form

ܠܘܩܐ 24:49

49”ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܫܲܕܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܒܝܼ ܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܕܒܸܬ ܫܲܕܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܠܹܝܡܘܼܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܗܲܠܔ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ.“