Search form

ܠܘܩܐ 3:1

ܟܪܘܙܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:1‏-8؛ ܝܘܚܢܢ 1‏:19‏-28

1ܒܫܹܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܝܼܗܘܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܛܹܒܲܪܝܼܘܿܣ ܩܹܣܲܪ، ܘܦܵܢܛܝܼܘܿܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܝܼܗܘܵܐ، ܘܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܐܝܼܛܘܼܪܝܼܵܐ ܘܐܲܬܪܵܐ ܕܛܪܵܟ݂ܘܿܢܵܐ، ܘܠܘܼܣܵܢܝܵܐ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܐܵܒ݂ܝܼܠܝܼܢܹܐ،