Search form

ܠܘܩܐ 4:22

22ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܨܦܵܝܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܘܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܵܦܵܩܲܬ ܕܦܵܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ، ܘܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ؟“