Search form

ܠܘܩܐ 4:27

27”ܘܪܵܒܵܐ ܓܸܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܓܵܘ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܹܠܝܼܫܲܥ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܘܼܟ݂ܝܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܢܲܥܡܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ.“