Search form

ܠܘܩܐ 5:3

3ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘܘܼܗ̇. ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܪܲܚܩܸܢ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪܙܵܐ ܠܓܵܘ ܝܵܡܵܐ. ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ.