Search form

ܠܘܩܐ 6:2

2ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ؟“