Search form

ܠܘܩܐ 6:42

42”ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܬ ܐܵܡܪܹܬ ܠܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂: ’ܐܲܚܘܿܢܝܼ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܠܝܼ ܕܦܲܠܛܸܢ ܙܸܠܸܟܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂،‘ ܘܟܲܕ ܩܵܪܝܼܬܵ‌ܐ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܓܵܢܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗ̇؟ ܝܵܐ ܡܲܫܦܸܪܵܢܵܐ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܦܲܠܸܛ ܩܵܪܝܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬ ܨܸܦܝܵܐ ܕܦܲܠܛܸܬ ܙܸܠܸܟܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂.