Search form

ܠܘܩܐ 7:16

16ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܵܗ̇ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܘܫܲܒܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܓܵܘܲܢ، ܘܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܡܹܗ.“