Search form

ܠܘܩܐ 7:19

19ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܕܒܲܩܪܝܼ ܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ، ܝܲܢ ܣܵܦܪܲܚ ܠܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ؟“