Search form

ܠܘܩܐ 8:10

10ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܐܪ̈ܵܙܹܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܸܢ،

ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܓܲܫܩܝܼ ܘܠܹܐ ܚܵܙܝܼ، ܘܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܘܠܹܐ ܦܲܪܡܝܼ.