Search form

ܠܘܩܐ 8:39

39”ܕܘܼܪ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂ ܘܗܲܩܝܼ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ.“ ܘܗ̇ܘ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ.