Search form

ܠܘܩܐ 8:52

52ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܬܵܥܙܝܼ ܥܲܠܘܼܗ̇. ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܒܵܟܹܝܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܝܼܬܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.“