Search form

ܠܘܩܐ 9:11

11ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ. ܘܩܘܼܒܠܵܝ ܠܹܗ، ܘܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܒܲܣܲܡܬܵ‌ܐ ܒܘܼܣܡܵܝ ܠܹܗ.