Search form

ܠܘܩܐ 9:18

ܡܘܕܝܬ‌ܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

ܡܬ‌ܝ 16‏:13‏-19؛ ܡܪܩܘܣ 8‏:27‏-29

18ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܵܢܝܼ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ؟“