Search form

ܠܘܩܐ 9:38

38ܘܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܸܢܫܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܕܪܲܚܡܸܬ ܥܲܠܔ ܒܪܘܿܢܝܼ ܣܵܒܵܒ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܝܼ.