Search form

ܠܘܩܐ 9:45

45ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܦܘܼܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܛܘܼܫܝܼܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܦܲܪܡܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇، ܘܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗ̇.