Search form

ܠܘܩܐ 9:49

ܡܢܟ݂ܣܬ‌ܐ ܒܘܬ ܫܒ݂ܛܝܘܬ‌ܐ

ܡܪܩܘܣ 9‏:38‏-40

49ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܪܲܒܝܼ، ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܫܸܡܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܹܗ ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܥܲܡܲܢ.“