Search form

ܠܘܩܐ 9:7

ܗܪܘܕܣ ܒܫܓ݂ܫܐ

ܡܬ‌ܝ 14‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 6‏:14‏-29

7ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ، ܫܓ݂ܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫܵܒ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܣܵܒܵܒ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܝܼܠܹܗ، ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ.“