Search form

ܠܘܩܐ 9:8

8ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ.