Search form

ܡܪܩܘܣ 1:29

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܪܒܐ ܡܪ̈ܝܥܐ

ܡܬ‌ܝ 8‏:14‏-17؛ ܠܘܩܐ 4‏:38‏-41

29ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ، ܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ.