Search form

ܡܪܩܘܣ 1:45

45ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܦܪܝܼܣ ܠܹܗ ܠܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ، ܗܵܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܥܵܒܹܪ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ.