Search form

ܡܪܩܘܣ 11:13

13ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܛܲܪ̈ܦܹܐ. ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܒܗܹܒ݂ܝܼ ܕܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܲܪ̈ܦܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ.