Search form

ܡܪܩܘܣ 11:23

23”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̇ܢ ܕܐܵܡܹܪ ܠܐܵܗܵܐ ܛܘܼܪܵܐ: ’ܦܘܼܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܘܪܘܼܦܝܵܐ ܒܝܵܡܵܐ،‘ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܠܸܒܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܹܒ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܐܸܠܹܗ.