Search form

ܡܪܩܘܣ 13:12

12”ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܠܐܲܚܘܿܢܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܘܒܵܒܵܐ ܠܒܪܘܿܢܹܗ، ܘܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܒܸܬ ܡܲܡܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܘܿܢ.