Search form

ܡܪܩܘܣ 13:14

ܐܘܠܨܢܐ ܓܘܪܐ

ܡܬ‌ܝ 24‏:15‏-28؛ ܠܘܩܐ 21‏:20‏-24

14”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܵܪܵܒܵܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܟܠܝܼܬܵ‌ܐ، (ܗ̇ܘ ܕܩܵܪܹܐ ܦܲܪܡܹܐ)، ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܝܼܗܘܼܕ ܥܵܪܩܝܼ ܠܛܘܼܪܵܐ.