Search form

ܡܪܩܘܣ 13:3

ܢܝܫܢܩ̈ܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ

ܡܬ‌ܝ 24‏:3‏-14؛ ܠܘܩܐ 21‏:7‏-19

3ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠܔ ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ، ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܗܲܝܟܠܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ: