Search form

ܡܪܩܘܣ 13:34

34”ܐܲܝܟ݂ ܐܢܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܣܵܦܵܪ: ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܲܝܬܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܘܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ، ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܪܥܝܼܫܵܐ.