Search form

ܡܪܩܘܣ 13:7

7”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܘܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܦܠܵܫܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܵܘܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܠܵܡܵܐ.