Search form

ܡܪܩܘܣ 14:25

25”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܬܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܓܸܦܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܬܹܢܵܗ̇ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“