Search form

ܡܪܩܘܣ 14:31

31ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܡܲܙܝܸܕ ܗܘܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܡܵܝܬܹܢ ܥܲܡܘܼܟ݂، ܠܹܐ ܣܵܪܒܹܢܘܼܟ݂.“ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ.