Search form

ܡܪܩܘܣ 14:41

41ܘܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܡܘܿܟ݂ܘܼܢ ܘܡܲܢܝܸܚܘܼܢ، ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܪܬܵ‌ܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ. ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.