Search form

ܡܪܩܘܣ 14:48

48ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܝܟ݂ ܕܥܲܠܔ ܓܲܝܵܣܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܝܼ ܒܣܲܝܦܹ̈ܐ ܘܒܚܘܼܛܪܹ̈ܐ ܕܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ؟